Specialistunderhåll / Förebyggande underhåll

Vi kan erbjuda specialistunderhåll främst på Mazak och Matsuura.

Vi kan även erbjuda framtagning av FU underlag samt genomförande.