Akut reparation

Vi kan hjälpa till vid akuta haverier och reparationer. Hos oss finns ett brett kontaktnät som vi kan utnyttja då ett haveri har uppstått. Vi är främst  specialister på Mazak och Matsuura maskiner men vi åtar oss även andra fabrikat. Vi hjälper till med felsökning, reparation och även ombyggnader för förbättrad maskinfunktion. Vi har utvecklat spindelkompetens genom att ha renoverat höghastighetsspindlar. Denna kompetens kan även med fördel användas på vanliga lågvarvsspindlar. Vi utför även akutreparationer på pumpar och växellådor.