Referenser

danobat                gmn             matsuura          mazak        okuma      skf       zayer    kessler   KMT Lidköping     Lidköping        mikron       quaser weisser

Detta är ett axplock på olika fabrikat som vi har renoverat. Spindlar från höghastighet på 30 000 rpm till lågvarvs frässpindlar. Den kompetens vi skaffat oss genom att renovera höghastighetsspindlar har vi överfört till samtliga spindeltyper. Detta har inneburit ökad livsläng på samtliga spindlar.